Příjem vzorků:  377 402 991, 377 402 410,   Klinické konzultace:  377 402 948, 377 401 470  
ODDĚLENÍ IMUNOCHEMICKÉ DIAGNOSTIKY 
   KATALOG LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

Laboratorní vyšetření [zkratka] Biologický materiál Zk. Odběrová nádobka Režim vyšetření