Počet kanálů: 00197 Počet profilů: 00054 Počet položek: 529947

Úvodní stránka

DatumPopis položkyInformační zdroj
15.12.2018Vypracování projektové dokumentace "III/12934 Brunka, most ev. č. 12934-1"
Kraj Vysočina;Typ: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ; nabídky do: …
Kraj Vysočina
15.12.2018Filgrastim
FN Brno-Buhunice;Typ: nadlimitní ; nabídky do: 14.01.2019 09:30
FN Brno-Buhunice
15.12.2018Oprava rozvodů vody na hale - I. etapa
Jihomoravský kraj;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 14.01.2019 13:00
Jihomoravský kraj
15.12.2018Zajištění poznávacího zájezdu pro žáky Gymnázia Chotěboř ve Velké Británii
Kraj Vysočina;Typ: Gymnázium Chotěboř ; nabídky do: 16.01.2019 10:30
Kraj Vysočina
15.12.2018Vypracování projektové dokumentace "III/36033 Sedliště - most ev.č. 36033-1"
Kraj Vysočina;Typ: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ; nabídky do: …
Kraj Vysočina
15.12.2018Malířské a natěračské práce
Kraj Vysočina;Typ: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace ; nabídky do: 07.01.2019 11:00
Kraj Vysočina
15.12.2018Skuhrov - most, PD
Kraj Vysočina;Typ: Kraj Vysočina ; nabídky do: 11.02.2019 10:00
Kraj Vysočina
15.12.2018Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj
Kraj Karlovarský;Typ: podlimitní ; nabídky do: 08.01.2019 09:00
Kraj Karlovarský
15.12.2018"Zpracování pasportu staveb" - projektová dokumentace
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Povodí Moravy, s.p. ; nabídky do: 31.01.2019 09:00
Ministerstvo zemědělství ČR
15.12.2018Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Povodí Moravy, s.p. ; nabídky do: 17.01.2019 10:00
Ministerstvo zemědělství ČR
15.12.2018Management Plan Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (opakovaná VZ)
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Národní hřebčín Kladruby nad Labem ; nabídky do: 10.01.2019 09:00
Ministerstvo zemědělství ČR
15.12.2018Zpracování projektové dokumentace pro AGEL
Předmětem poptávkového řízení je výběr projektanta na zpracování realizační projektové dokumentace …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Výzva 51/2018 - Dynamický nákupní systém NAFTA
Nákup motorové nafty dle specifikace v Podmínkách pro zařazení dodavatelů do dynamického nákupního …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Pořízení nové technologie pro společnost Plane Verti s.r.o. – CNC obráběcí stroj
Předmětem zakázky je pořízení CNC obráběcího stroje. Požadovaná technická specifikace je dána …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018ZZN Polabí, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVY
Předmětem zakázky jsou: - Stavební část – Bourací práce - Stavební část – Nový stav - Stavební …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Superkontinuální laserový zdroj
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Dešťová kanalizace ulice Potoční, Rychvald
Předmětem díla je provedení odvodnění části místní komunikace na u. Potoční v Rychvaldě v rozsahu …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na území DSO Technické služby Malá Haná
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 60 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 9814 ks nádob na …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Ověřovací studie projektové dokumentace "Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy FJ"
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování ověřovací studie projektové dokumentace …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Dodávka léčivých přípravků pro ÚHKT - ELOCTA
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018UTB - Vybavení pro výuku zdravotnických oborů II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a ostatního zdravotnického vybavení …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018UTB - DNS výpočetní technika 46/2018 - Paměťový modul RAM do serveru pro virtualizaci
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – 16 kusů paměťových modulů RAM do …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Zajištění pozáručního servisu elektronových mikroskopů
Předmětem zakázky je zajištění kompletního odborného pozáručního servisu elektronového mikroskopu …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Dodávky technického dusíku a pronájem redukční stanice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického dusíku a pronájem redukční stanice ve …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Dodávka PC a kancelářské techniky pro rok 2019
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) s jedním vybraným …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Dodávka pracovních oděvů a osobních ochranných pomůcek v období 2019 - 2020
Dodávka pracovních oděvů a osobních ochranných pomůcek pro závody Správy a údržby silnic …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Dodávka kancelářských potřeb v roce 2019
Dodávka kancelářských potřeb pro potřebu jednotlivých závodů a ředitelství Správy a údržby silnic …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Zpracování projektové dokumentace na akci „JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce
Zpracování podrobného stavebně technického průzkumu,hydrogeologického a geologického průzkumu, …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Zpracování projektové dokumentace na akci ,,Rekonstukce koleje K4"
Předmětem plnění je zpracování kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „Rekonstrukce …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Dodávka nábytku pro JU (PF) - výzva č. 2
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku definované CPV kódy …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic (jinou, než optickou metodou)
Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic (jinou, než optickou metodou)
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Výměna akumulátorů UPS na SOKP
Z důvodu havarijního stavu na SOKP Předmětem zakázky je dodávka a výměna baterií do UPS na SOKP a …
Vhodné uveřejnění
15.12.2018Monitoring služebních vozidel
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb monitoringu služebních osobních vozidel …
Vhodné uveřejnění
14.12.2018Papírová hygiena pro Plzeňský kraj 2019
Centrální nákup Plzeňského kraje;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 03.01.2019 10:00
Centrální nákup Plzeňského kraje
14.12.2018Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny (3. vyhlášení) - část A - nábytek do učeben
Centrální nákup Plzeňského kraje;Typ: podlimitní ; nabídky do: 04.01.2019 10:00
Centrální nákup Plzeňského kraje
14.12.2018VZ 28-18 Pracovnělékařské služby III
Jihomoravský kraj;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 21.12.2018 08:00
Jihomoravský kraj
14.12.2018Vyšetřovací lůžko pro plicní oddělení
Jihomoravský kraj;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 19.12.2018 12:00
Jihomoravský kraj
14.12.2018Vypracování projektové dokumentace "III/39212 Náměšť nad Oslavou - křiž. I/23"
Kraj Vysočina;Typ: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ; nabídky do: …
Kraj Vysočina
14.12.2018II/136, II/128, II/409 Černovice - Mariánské náměstí
Kraj Vysočina;Typ: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ; nabídky do: …
Kraj Vysočina
14.12.2018Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 2
Krajská zdravotní a.s.;Typ: nadlimitní ; nabídky do: 08.01.2019 10:00
Krajská zdravotní a.s.
14.12.2018Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - část 1
Krajská zdravotní a.s.;Typ: nadlimitní ; nabídky do: 08.01.2019 10:00
Krajská zdravotní a.s.
14.12.2018Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - část 3
Krajská zdravotní a.s.;Typ: nadlimitní ; nabídky do: 08.01.2019 10:00
Krajská zdravotní a.s.
14.12.2018Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - část 4
Krajská zdravotní a.s.;Typ: nadlimitní ; nabídky do: 08.01.2019 10:00
Krajská zdravotní a.s.
14.12.2018Tisk měsíčníku MUNI
Masarykova Univerzita Brno;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 21.12.2018 09:00
Masarykova Univerzita Brno
14.12.2018Rámcová smlouva na překlady z/do anglického jazyka
Mendelova univerzita v Brně;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 22.01.2019 10:00
Mendelova univerzita v Brně
14.12.2018Auditorské služby pro rok 2019 - 2021
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Národní hřebčín Kladruby nad Labem ; nabídky do: 31.01.2019 09:00
Ministerstvo zemědělství ČR
14.12.2018Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu Zbýšov - Újezd u Brna a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Povodí Moravy, s.p. ; nabídky do: 08.01.2019 11:00
Ministerstvo zemědělství ČR
14.12.2018Demolice staveb na pozemku parc. č. 488 v k. ú. Zámrsky
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Povodí Moravy, s.p. ; nabídky do: 08.01.2019 10:00
Ministerstvo zemědělství ČR
14.12.2018PS Havlíčkův Brod - stavební úpravy objektů
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Povodí Vltavy, státní podnik ; nabídky do: 14.01.2019 10:00
Ministerstvo zemědělství ČR
14.12.2018Nákup kráčivých rypadel
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Povodí Moravy, s.p. ; nabídky do: 21.12.2018 08:00
Ministerstvo zemědělství ČR
14.12.2018Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů
Státní pozemkový úřad;Typ: podlimitní ; nabídky do: 07.01.2019 09:00
Státní pozemkový úřad
14.12.2018Dodávka a instalace záložního modulárního zdroje UPS - 2018/0231
Univerzita JEP Ústí n/L;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 09.01.2019 10:00
Univerzita JEP Ústí n/L
14.12.2018Dodávky dezinfekčních přípravků, znovuvyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků, které jsou …
Vhodné uveřejnění
14.12.2018Poskytnutí stravenek pro Město Bílina
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu stravenek a fungování stravenkového systému, …
Vhodné uveřejnění
14.12.2018Komu?NITní centrum Prachatice
Rekonstrukce půdních prostor budovy Zlatá stezka 145, Prachatice, za účelem vzniku komunitního …
Vhodné uveřejnění
14.12.2018Měřící přístroje tramvajových kol a dvojkolí
Vhodné uveřejnění
14.12.2018IKEM - dodávky kancelářských křesel a židlí
Předmětem zakázky jsou opakované nepravidelné dodávky kancelářských křesel a židlí po dobu 36 …
Vhodné uveřejnění
14.12.2018F2018-043609
Obec Čisovice Splašková kanalizace a ČOV Čisovice - 2. stavba, část A
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043600
Hlavní město Praha Stavba č. 44115 Obnova Trojské lávky; stavební práce
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043586
Tereza Břeclav, příspěvková organizace Tereza Břeclav - Dodávky elektrické energie pro Zimní …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043581
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Pořízení vybavení pro reakreditovaný bakalářský …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043564
Městská část Praha 2 ZŠ Na Smetance 1/505 - PD na komplexní rekonstrukci pláště školy a přestavbu …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043563
Zlínský kraj Vsetínská nemocnice a.s. - Objekt K - Hemodialýza - projektová dokumentace a výkon …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043560
Městská část Praha 17 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043562
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Zvýšení kvality návazné péče - Dovybavení COS
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043556
Ředitelství silnic a dálnic ČR I/3 Doubí, mosty ev. č. 3-068 a 3-069
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043559
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje II/374 BRNO ČERNOVICKÁ, …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043545
Charita Bohumín Rekonstrukce objektu pro provoz odlehčovací služby - 2. VÝZVA
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043549
Ředitelství silnic a dálnic ČR I/3 Doubí, mosty ev. č. 3-068 a 3-069
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043535
Město Benešov Oprava chodníků, sídliště střed - ulice J. Švermy a M. Kudeříkové v Benešově
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043534
Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut Rozšíření iontové leštičky …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043543
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Drážní promenáda, Praha 10, č.akce 1000059 - …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043542
Ředitelství silnic a dálnic ČR I/16 Byšice-Vysoká Libeň
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043539
Vehementa s.r.o. Snížení energetické náročnosti administrativního areálu Vehementa s.r.o.
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043522
Akademie múzických umění v Praze AMU - Vestavba v půdním prostoru Lichtenštejnského paláce
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043550
Ředitelství silnic a dálnic ČR D10 odvodnění zářezu a komunikace v km 12,96
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043540
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy Rekonstrukce prostorů pro výuku technických a …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043548
Hospic sv. Alžběty o.p.s. Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043514
Nemocnice Boskovice s.r.o. Servis vybrané zdravotnické techniky
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043515
Městská část Praha 15 MŠ Libkovská nástavba
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043507
Město Sokolov Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043491
Město Kolín Provozovatel pohotovostní odtahové služby pro město Kolín a likvidace autovraků
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043546
Ústecký kraj SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043489
Statutární město Brno Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043490
Město Blovice Směsný komunální odpad 2019-2020
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043547
Národní památkový ústav SZ Raduň - obnova novogotické hradební zdi a podzemních prostor
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043518
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Novostavba požární stanice Jaroměř
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043480
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava V 00269 - Obnova vozového parku terénních …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043477
Povodí Moravy, s.p. Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043527
Městská část Praha 8 Jazykový pobyt pro žáky 8. ročníků ZŠ, zřizovaných MČ Praha 8
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043472
Středočeský kraj Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043557
Město Varnsdorf Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043474
Obec Středokluky Intenzifikace ČOV Středokluky
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043464
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace GO nástavby samosběr
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043466
Povodí Moravy, s.p. Krokovický p., ř. km 0,000 - 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043460
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění SEZ BRU2 (Bruzovice)
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043463
Olomoucký kraj Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043454
Kraj Vysočina Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
14.12.2018F2018-043461
Ústecký kraj Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy
Věstník veřejných zakázek - MMČR


Novinky

Založení nového info-zdroje:Nenašli jste zde Vámi pořadovaný informační zdroj?
1. Pošlete nám jeho adresu.
2. My jej zařadíme do systému.
3. Proveďte registraci (pokud ještě nebyla provedena)
4. Po přihlášení naleznete jeho obsah ve Vašem privátním profilu*) povinná položka


© i-consult.cz Všechna práva vyhrazena

Tvorba www stránek