Počet kanálů: 00198 Počet profilů: 00054 Počet položek: 538545

Úvodní stránka

DatumPopis položkyInformační zdroj
16.08.2019Periodické bezpečnostně technické kontroly a další potřebný servis k defibrilátorům Corpuls3 (2019-21)
Centrální nákup Plzeňského kraje;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 26.08.2019 10:00
Centrální nákup Plzeňského kraje
16.08.2019Výměna oken v budově č. p. 500 hospodářská budova
Centrální nákup Plzeňského kraje;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 30.08.2019 10:00
Centrální nákup Plzeňského kraje
16.08.2019Výstavba kioskové trafostanice - DOZP Bystřice nad Úhlavou
Centrální nákup Plzeňského kraje;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 27.08.2019 10:00
Centrální nákup Plzeňského kraje
16.08.2019Ruční radiostanice pro ZZSPK 2019
Centrální nákup Plzeňského kraje;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 22.08.2019 10:00
Centrální nákup Plzeňského kraje
16.08.2019Zimní pneumatiky pro ZZSPK 2019 (2. vyhlášení)
Centrální nákup Plzeňského kraje;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 16.08.2019 10:00
Centrální nákup Plzeňského kraje
16.08.2019DODÁNÍ VYBAVENÍ DO PNEUSERVISU
Jihomoravský kraj;Typ: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ; …
Jihomoravský kraj
16.08.2019Diagnostika mostu pro zpracování PD II/365 Most přes přehradní nádrž Křetínka u Letovic 365-012 II.
Jihomoravský kraj;Typ: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ; …
Jihomoravský kraj
16.08.2019Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Jihomoravský kraj;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 26.08.2019 10:00
Jihomoravský kraj
16.08.2019Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina
Kraj Vysočina;Typ: Kraj Vysočina ; nabídky do: 29.08.2019 13:00
Kraj Vysočina
16.08.2019Dodávka malého užitkového vozidla do 3,5 t
Kraj Vysočina;Typ: Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 ; nabídky do: 06.09.2019 10:00
Kraj Vysočina
16.08.2019Operační stůl pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Krajská zdravotní a.s.;Typ: nadlimitní ; nabídky do: 17.09.2019 10:00
Krajská zdravotní a.s.
16.08.2019Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Kardiotokografy
Krajská zdravotní a.s.;Typ: nadlimitní ; nabídky do: 16.09.2019 10:00
Krajská zdravotní a.s.
16.08.2019Rozšíření diskového úložiště
Masarykova Univerzita Brno;Typ: podlimitní ; nabídky do: 04.09.2019 10:00
Masarykova Univerzita Brno
16.08.2019ÚVT- Přeložky optických kabelů v lokalitě Botanická 68a
Masarykova Univerzita Brno;Typ: podlimitní ; nabídky do: 04.09.2019 10:00
Masarykova Univerzita Brno
16.08.2019Servisní práce a opravy venkovních a vnitřních žaluzií v UKB
Masarykova Univerzita Brno;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 28.08.2019 11:00
Masarykova Univerzita Brno
16.08.2019ŘDT - laboratorní váhy
Ministerstvo životního prostředí;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 23.08.2019 10:00
Ministerstvo životního prostředí
16.08.2019Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP
Kraj Karlovarský;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 28.08.2019 15:00
Kraj Karlovarský
16.08.2019Poskytnutí podpory Red Hat Smart Management a Red Hat Ansible Tower Standard
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Česká republika - Ministerstvo zemědělství ; nabídky do: 30.08.…
Ministerstvo zemědělství ČR
16.08.2019Automatický přihrnovač objemného krmiva
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ; nabídky do: 06.09.2019 …
Ministerstvo zemědělství ČR
16.08.2019Nákup kráčivého rypadla (rokk 2019)
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Povodí Vltavy, státní podnik ; nabídky do: 06.09.2019 10:00
Ministerstvo zemědělství ČR
16.08.2019Rostlinný materiál 2019
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Povodí Moravy, s.p. ; nabídky do: 06.09.2019 10:00
Ministerstvo zemědělství ČR
16.08.2019Dodávka 2 kusů užitkových vozů N1 s chladícím agregátem pro svoz vzorků
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Státní veterinární ústav Jihlava ; nabídky do: 05.09.2019 10:00
Ministerstvo zemědělství ČR
16.08.2019Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Národní hřebčín Kladruby nad Labem ; nabídky do: 03.09.2019 10:00
Ministerstvo zemědělství ČR
16.08.2019Svratka, km 164,038 - 166,580 - PBPPO Herálec
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Povodí Moravy, s.p. ; nabídky do: 06.09.2019 08:00
Ministerstvo zemědělství ČR
16.08.2019Studenecký potok, Studenec, Čelechovice n. H. - oprava toku
Ministerstvo zemědělství ČR;Typ: Povodí Moravy, s.p. ; nabídky do: 31.08.2019 10:00
Ministerstvo zemědělství ČR
16.08.2019Evaluace projektu Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji
Pardubický kraj;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 05.09.2019 10:00
Pardubický kraj
16.08.2019NPK a.s. Litomyšlská nemocnice parkoviště
Pardubický kraj;Typ: podlimitní ; nabídky do: 29.08.2019 10:00
Pardubický kraj
16.08.2019Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav, II. etapa
Pardubický kraj;Typ: podlimitní ; nabídky do: 30.08.2019 10:00
Pardubický kraj
16.08.2019Polní cesta č. 9 Česká Čermná
Státní pozemkový úřad;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 28.08.2019 08:30
Státní pozemkový úřad
16.08.2019Vytyčení nových pozemků dle schválených návrhů po pozemkových úpravách v k.ú. Křížov pod Blaníkem, Studený, Vracovice, Pravonín, Tisek, Milovanice, Nová ves u Postupic a Postupice.
Státní pozemkový úřad;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 26.08.2019 10:00
Státní pozemkový úřad
16.08.2019Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci účelové komunikace Polní cesta Nahořany na p.č. 1400 v k.ú. Záhoří u Větřní
Státní pozemkový úřad;Typ: VZ malého rozsahu ; nabídky do: 26.08.2019 12:00
Státní pozemkový úřad
16.08.2019Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, IT a elektro vybavení
Vhodné uveřejnění
16.08.2019Foerstrova 1879/17 - částečná výměna oken
Vhodné uveřejnění
16.08.2019Radiostanice vč. příslušenství pro JSDH SMOl
Vhodné uveřejnění
16.08.2019Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Vhodné uveřejnění
16.08.2019Dodávka elektrických tabulových nůžek na plech II.
Vhodné uveřejnění
16.08.2019F2019-028713
Obec Čisovice Splašková kanalizace a ČOV Čisovice - 2. stavba, část A
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028709
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028704
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní SW - SIMULÁTOR
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028702
Jiří Trhlík Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu firmy Jiří Trhlík
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028680
Statutární město Teplice Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028659
Česká republika - Ministerstvo vnitra Studie pro implementaci Evropského systému pro cestovní …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028673
Městská část Praha 17 Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028656
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Software pro tvorbu grafů v publikační kvalitě
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028646
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje III/4179 BLAŽOVICE, …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028706
Městská část Praha 22 Výstavba DPS Betlímek
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028637
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace III/3287 Velký Osek, …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028634
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace III/3287 Velký Osek, …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028623
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Dodávka svítidel pro TT Borská pole
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028619
Správa státních hmotných rezerv 18-118 TZH Olbrachtova - správce stavby
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028617
ČR-Krajský soud v Ostravě KS Ostrava, pob. Olomouc - klimatizace, zastínění 7.NP a centrální …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028613
Obec Úlice Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028708
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028606
Cistericácké opatství Osek Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028607
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno - Starý Lískovec Rekonstrukce …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028599
Švandovo divadlo na Smíchově, příspěvková organizace Instalace elektronických vývěsek
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028621
Statutární město Přerov Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici v obci Žeravice
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028602
město Kadaň Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4. segment
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028595
Povodí Vltavy, státní podnik Bezpečnostní služby - Provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku v …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028594
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Dodávka betonu a cementopopílkové směsi
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028580
Ředitelství silnic a dálnic ČR 19089 - D48 Vojkovice - Horní Tošanovice, oprava povrchu mostů
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028571
Statutární město Most Dodávky polopodzemních kontejnerů
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028598
Ústecký kraj SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028564
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje III/12541 Chocenice - Křečhoř
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028672
Město Rožnov pod Radhoštěm Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028567
Statutární město Most Dodávky polopodzemních kontejnerů
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028661
Město Litvínov Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028557
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Kardiotokografy s telemetrií a centrální jednotkou pro …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028548
statutární město Liberec Střední zdravotnická škola Liberec - oprava střechy, fasády
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028574
Ředitelství silnic a dálnic ČR R7 zvýšení zádržnosti středových svodidel, rekonstrukce přejezdů …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028536
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028592
Obec Holasovice B. j. 14 PB KoDuS Holasovice
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028561
Bystřice pod Hostýnem Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028575
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Centrální zálohování notebooků
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028535
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV, část …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028345
Institut klinické a experimentální medicíny Imunosupresiva selektivní antithymocytární …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028338
Institut klinické a experimentální medicíny Léčivé přípravky pro zažívací trakt a metabolismus …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028337
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Materiál pro transkatetrovou léčbu …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028336
Ústav hematologie a krevní transfuze PRŮTOKOVÝ CYTOMETR
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028340
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Restaurování mobiliáře v bazilice …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028332
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Zpracování výpočtu mechanického napětí v měděných cívkách …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028331
Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Rámcová dohoda na alkoholové dezinfekční přípravky pro …
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028334
Autoplachty reklama Ryška s.r.o. Pořízení tiskárny do společnosti Autoplachty reklama Ryška s.r.o.
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028321
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje II/272 Litol, rekonstrukce
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028316
Středočeský kraj Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje
Věstník veřejných zakázek - MMČR
16.08.2019F2019-028325
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi
Věstník veřejných zakázek - MMČR
15.08.2019CNC soustruh
Předmět zakázky tvoří dodávka 1 ks CNC soustruhu, které bude sloužit k soustružení, vrtání, řezání …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Stavba budovy ČMI OI Olomouc - výběr zhotovitele
Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby budovy Českého metrologického institutu, …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Modernizace CNC obrábění - 3D měřící zařízení
Předmětem plnění je rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku a tím …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Bevacizumab
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Rekonstrukce turistických chodníků 2019
Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce turistických chodníků na území KRNAP a jeho …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Havarijní pojištění pro vrtulníky MV ČR
Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění pro vrtulníky MV ČR.
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Město Velvary – odkryv a restaurování renesančních nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Jiří
Předmětem této veřejné zakázky je odkryv a restaurování renesančních nástěnných maleb v interiéru …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019„V 00407 – Energeticky úsporná opatření v objektech společnosti B67, a.s. v Brně - budovy E,F“
Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Dodávka úsporné technologie odrazového drtiče pro společnost Š U M B O R, spol. s r.o.
Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Š U M B O R, spol. s r.o. Sídlo: Škroupova 957/4, 500 …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Dodávka úsporné technologie čelisťového drtiče pro společnost MIROS Pardubice a.s.
Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: MIROS Pardubice a.s. Sídlo: Pardubice – Polabiny, …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Rekonstrukce oken – opakované zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna výplní Domova pro seniory Hortenzie a provedení …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Dodávka úsporné technologie dozeru pro společnost TAPAS BOREK
Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: TAPAS BOREK, s.r.o. Sídlo: č. p. 74, 277 14 Borek IČ: …
Vhodné uveřejnění
15.08.2019Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany_III
Dílo představuje rekonstrukci stávajícího objektu bývalé Rychty ve městě Klecany. Jedná se o …
Vhodné uveřejnění


Novinky

Založení nového info-zdroje:Nenašli jste zde Vámi pořadovaný informační zdroj?
1. Pošlete nám jeho adresu.
2. My jej zařadíme do systému.
3. Proveďte registraci (pokud ještě nebyla provedena)
4. Po přihlášení naleznete jeho obsah ve Vašem privátním profilu*) povinná položka


© i-consult.cz Všechna práva vyhrazena

Tvorba www stránek